Umowa deweloperska – co musi zawierać?

Umowa deweloperska – co musi zawierać?

umowa deweloperska

WTJ Home oferuje domy w stanie deweloperskim, których – zgodnie z nazwą – obowiązuje umowa deweloperska. Czym dokładnie ona jest i co musi w sobie zawierać?

Tego typu umowa określana jest także mianem przedwstępnej między deweloperem, a nabywcą. Nie jest to do końca trafny termin, ale z drugiej strony nie odbiega znacząco od prawdy – jej zadaniem jest związanie obu stron umowy, a tym samym zabezpieczenie dokonanej przez nich w przyszłości transakcji. Dojdzie do niej w momencie, kiedy deweloper przekaże gotowy dom nabywcy, którego stanie się właścicielem i zapłaci zawczasu cenę nieruchomości.

Co musi zawierać umowa deweloperska?

Umowa deweloperska jest obowiązkowa według ustawy z 6 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Jej konstrukcja ma zapewnić większy poziom ochrony nabywców nieruchomości. Zalicza się do nich m.in. przekazywanie nabywcom prospektów informacyjnych czy rachunki powiernicze, do których wpłacane są zaliczki na poczet ceny sprzedaży. Dane, które są prawnie wymagane w umowie deweloperskiej to:

 1. Określenie stron umowy, miejsca i daty jej podpisania
 2. Informacje o nieruchomości (powierzchnia działki, stan prawny, w tym określenie właściciela bądź użytkownika wieczystego)
 3. Oznaczenie położenia domu (powierzchnia, liczba kondygnacji, itd.)
 4. Cena nabycia
 5. Termin przeniesienia na nabywcę prawa do nieruchomości, jak i rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych
 6. Wysokość świadczeń pieniężnych przez nabywcę na rzecz dewelopera (m.in. ubezpieczenie, rachunek powierniczy, gwarancja bankowa)
 7. Numer pozwolenia na budowę (plus określenie organu, który wydał ów numer)
 8. Warunki odstąpienia od umowy
 9. Określenie wysokości odsetek i kar dla obu stron umowy
 10. Określenie metody pomiaru powierzchni nieruchomości
 11. Świadczenie nabywcy o odebraniu prospektu informacyjnego
 12. Termin odebrania domu przez nabywcę (wraz ze sposobem powiadomienia go o tym)
 13. Zobowiązania dewelopera do zbudowania nieruchomości i przekazania praw własności nabywcy

Co warto jeszcze wiedzieć

Oprócz wyżej wymienionych punktów umowa deweloperska może zawierać także wniosek o wpis roszczenia w księdze wieczystej danej nieruchomości czy inne prawa i obowiązki obu stron umowy. Jeżeli jednak brakuje któregoś z powyższych elementów, nabywca ma prawo odstąpić od takiej umowy w trybie natychmiastowym.

Należy pamiętać, że sama umowa deweloperska nie daje nabywcy pełnych praw do nieruchomości. Następuje to dopiero po podpisaniu konkretnej umowy przenoszącej prawa własności między deweloperem, a nabywcą, kiedy dom został ukończony i gotowy do użytku. Umowa deweloperska jest zobowiązaniem obu stron do wspomnianego wcześniej etapu. Warto wspomnieć, że zawierana jest w formie aktu notarialnego.

Ważna uwaga – nie każda umowa zawarta przez dewelopera jest umową deweloperską. Jeżeli nie występuje w niej obowiązek realizacji danego przedsięwzięcia, po czym podpisania umowy przenoszącą własność lokalu bądź domu, to nie nazywa się ją mianem umowa deweloperska.

Buy now